Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

Máme viac ako 15 rokov osobných skúseností, množstvo navrhnutých funkčných kuchýň, spokojnosť kuchárov ako aj majiteľov prevádzok.  Poradenstvo, zapracovanie požiadaviek zákazníka, znalosť noriem platných hygienických a prevádzkových noriem HACCP je každodennou súčasťou našej práce. Sústredíme sa na komplexné zrealizovanie profesionálnych kuchýň. Spolupráca s architektonickými a projektantskými kanceláriami.

Na základe priestorových možností, Vašej vízie a konceptu budúcej prevádzky ako aj charakteru jedál, a na základe našich znalostí Vám vytvoríme projekt a dispozičné riešenie prevádzky kuchyne. Konečným výstupom je pôdorys dispozičného riešenia prevádzky v 2D formáte. Projekt rieši kompletný proces prevádzky od zásobovania – skladovania – prípravy surovín – varenia – výdaja až umývanie.
Projektovú dokumentáciu dispozičného riešenia je potrebné odkonzultovať s pracovníkmi príslušného Úradu verejného zdravotníctva SR.

K vyhovujúcemu dispozičnému riešeniu Vám v plnej miere pripravíme aj návrh prípojných bodov k jednotlivým profesiám – voda, kanalizácia, elektrika, plyn, vzduchotechnika, s presným zakótovaním jednotlivých bodov ako aj s presným technickým popisom jednotlivých týchto bodov.

Objednať službu